Tổng bí thư: Nông thôn phải trở thành miền quê đáng sống

Tổng bí thư: Nông thôn phải trở thành miền quê đáng sống

Sáng 26/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8.

Tổng bí thư: Nông thôn phải trở thành miền quê đáng sống

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Đảng và Nhà nước xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội.
“Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong những kết quả và thành công đó, có sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ”, Tổng bí thư nói.
Tuy nhiên, ông băn khoăn phải làm sao để phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hóa cả ở thị trường trong nước, ngoài nước? Làm sao để nông dân thực sự là chủ thể, trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, có trình độ, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao cùng với sự phát triển của đất nước? Làm sao để nông dân được thụ hưởng những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và tiếp cận các dịch vụ của đô thị?
“Bức tranhnông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minhcó thực sự hoàn mỹ hay không và làm sao để trở thành hiện thực, đòi hỏi sự quyết tâm, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam có vai trò trực tiếp và nòng cốt”, Tổng bí thư nói.
Ông cho rằng trong xu thế số lượng nông dân làm nông nghiệp ngày càng giảm và già hóa, lao động dư thừa ở các đô thị, khu công nghiệp sẽ di chuyển về nông thôn tìm sinh kế từ nông nghiệp thì các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động để ngang tầm với nhiệm vụ; đủ sức đồng hành, giúp sức, hỗ trợ nông dân trong 5 năm tới và xa hơn nữa.
Tổng bí thư “tha thiết kêu gọi và đề nghị” các cấp Hội Nông dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh. Hội cần phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh “công nhân – nông dân – trí thức”.
Trong bài phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư cũng gợi mở 7 vấn đề để các đại biểu thảo luận. Trong đó, ông đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, sáng tạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tập hợp, đoàn kết nông dân thông qua các mô hình câu lạc bộ.
Bên cạnh đó, Hội cũng cần tham gia đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn; tư vấn về nghề nghiệp, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức tốt các hoạt động cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, hỗ trợ nông dân đầu tư cho sản xuất.
“Các cấp Hội Nông dân phải tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao nhận thức, hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thông minh, ứng dụng công nghệ số”, Tổng bí thư nói.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 25 đến 27/12 với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển”. Tham dự Đại hội có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.