Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện Vatican tại Việt Nam

Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện Vatican tại Việt Nam
Thông tin được Tổng giám mụcNguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam thông báo đến các Hồng y, Giám mục và cộng đồng giáo dân tại Việt Nam ngày 23/12. Dự kiến, đại diện Tòa thánh Vatican sẽ đến Việt Nam hôm 31/1.

Tổng giám mục Marek Zalewski làm đại diện Vatican tại Việt Nam

Tổng giám mục Marek Zalewski sinh năm 1963, tại Ba Lan. Ông học Triết học tại Đại chủng viện Łomża và Thần học tại Đại chủng viện Firenze, Italy. Năm 1989, ông được thụ phong Linh mục tại Nhà thờ chính tòa Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Łomża.
Từ năm 1989 đến 1991, cha Marek Zalewski là Linh mục phụ tá giáo xứ Thánh Maria của Tổng giáo phận Firenze. Sau đó, ông theo học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana và tốt nghiệp Tiến sĩ giáo luật năm 1995; đồng thời tham dự các khóa học ngôn ngữ và chương trình của Trường Ngoại giao Tòa thánh.
Năm 2014, Linh mục Marek Zalewski được Đức Giáo hoàng Francis bổ nhiệm làm Tổng giám mục hiệu tòa Africa (nay là Tunisia) và Sứ thần Tòa thánh tại Zimbabwe.
Tòa thánhVaticanlà tổ chức cao nhất của Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu, là chủ thể của luật pháp quốc tế, có địa vị như một quốc gia, có quyền gửi đại diện và tiếp nhận đại diện ngoại giao các nước.
Thành quốc Vatican là vùng lãnh thổ của Tòa thánh, có dân số thường dưới 1.000 người, sở hữu những dịch vụ cơ bản như ngân hàng, báo chí, ga xe điện, trạm xăng, bệnh viện, bưu chính. Với diện tích 0,44 km2, Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới, gồm thành phố Vatican, 23 địa điểm ở Rome và 5 địa điểm ngoài Rome.
Đứng đầu Tòa thánh là Giáo hoàng trị vì trọn đời và có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp tối cao đối với Tòa thánh và Giáo hội Công giáo La Mã toàn cầu. Giáo hoàng cũng là Giám mục giáo phận Rome.
Trước đó ngày 27/7, Chủ tịch nước Võ Văn ThưởngthămTòa thánh Vatican và hai bên thông qua thỏa thuận về quy chế hoạt động của Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam.
Hai bên đánh giá việc thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam là bước tiến quan trọng. Việt Nam khẳng định sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động của đại diện thường trú. Giáo hoàng nhấn mạnh việc thông qua quy chế là hình mẫu của sự tin tưởng lẫn nhau và là cơ sở để thúc đẩy, mở rộng quan hệ hơn nữa trong thời gian tới.
Trong cuộc gặp Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam thực hiện chính sách tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo. Chủ tịch nước hoan nghênh những đóng góp của cộng đồng Công giáo Việt Nam trong các hoạt động thiện nguyện, giáo dục, y tế, dạy nghề.
Giáo hội Công giáo Việt Nam gồm ba giáo tỉnh là Sài Gòn, Huế và Hà Nội, 27 giáo phận, hai Hồng y, 6 Tổng giám mục, 41 Giám mục tại chức, khoảng 3.000 giáo xứ với hơn 8.000 linh mục, 31.400 tu sĩ trên 7,2 triệu giáo dân, tương đương gần 8% dân số.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.