Thanh tra tuyển dụng công chức tại nhiều cơ quan

Thanh tra tuyển dụng công chức tại nhiều cơ quan
Theo kế hoạch vừa được ban hành, quý I/2024, Thanh tra Bộ Nội vụ sẽ thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tỉnh Hậu Giang.

Thanh tra tuyển dụng công chức tại nhiều cơ quan

Tại Thái Nguyên, Hưng Yên, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp, những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp công chức; tuyển dụng, tiếp nhận công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức.
Quý II, Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại hàng loạt cơ quan trung ương như Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam; ba tỉnh Trà Vinh, Quảng Trị, Yên Bái.
Nửa cuối năm 2024, Bộ Xây dựng, Đài tiếng nói Việt Nam, TP Cần Thơ, tỉnh Lâm Đồng, Long An, Khánh Hòa sẽ được thanh tra.
Kế hoạch thanh tra năm 2024 nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách tuyển dụng công chức, viên chức để kiến nghị giải pháp khắc phục, phòng ngừa. Hoạt động này cũng giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân.
Toàn hệ thống chính trị có 2,234 triệu biên chế, trong đó hơn 336.320 cán bộ, công chức; 1,68 triệu viên chức; 205.570 cán bộ, công chức cấp xã…
Ngoài ra, năm 2024, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ thanh tra việc thực hiện công tác này tại tỉnh Hải Dương; Thừa Thiên Huế, An Giang, Ninh Thuận; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Ban Tôn giáo Chính phủ thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Phú Thọ, Bình Định, Đà Nẵng, Lào Cai.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.